Κατασκευή και Τοποθέτηση

   Κάθε φάση κατεργασίας μέχρι και την τελική παράδοση του έργου στον πελάτη είναι υπό την ίδια επίβλεψη και συμμετοχή του ιδιοκτήτη. Συνδυαστικά με την σωστή επιλογή των υλικών κατασκευής και τον σύγχρονο εξοπλισμό επιτυγχάνεται ένα υψηλού επιπέδου τελικό αποτέλεσμα.
   Ακολουθώντας κατά γράμμα τις τεχνικές προδιαγραφές του κλάδου για την ορθή κατασκευή και τοποθέτηση των κατασκευών, προμηθεύουμε τους πελάτες μας με προιόντα απόλυτα εναρμονισμένα με το πρότυπο σήμανσης CE.
   Από την πρώτη ύλη, profil αλουμινίου, μέχρι το τελευταίο εξάρτημα , συνεργαζόμαστε με επώνυμες εταιρείες που έχουν αποδείξει την ποιότητα τους σε βάθος χρόνου και φέρουν πιστοποιήσεις για τα προιόντα τους.
   Σημαντικότατο κομμάτι για την ολοκλήρωση ενός έργου είναι η σωστή τοποθέτηση των κουφωμάτων αφού κατά την εφαρμογή τους κρίνεται το τελικό αποτέλεσμα. Σεβόμενοι πάντα το χώρο του πελάτη και τηρώντας και εδώ όλες τις προδιαγραφές, παραδίδουμε το τελικό προιόν σε ιδανική λειτουργία διατηρώντας την ηχομόνωση, θερμομόνωση, αεροπερατότητα, υδατοστεγανότητα που πιστοποιεί το ινστιτούτο δοκιμών και η κατασκευάστρια εταιρεία. Σίγουροι για το έργο που παραδίδουμε, παραμένουμε έτοιμοι να δεχθούμε οποιονδήποτε έλεγχο με το πέρας των εργασιών.