Πιστοποιήσεις

Κατόπιν ελέγχου των εγκαταστάσεων του κατασκευαστικού μας και των τεχνικών μεθόδων που χρησιμοποιούμε βεβαιώνεται ότι τα προιόντα που κατασκευάζουμε είναι σύμφωνα με τις Αρχικές Δοκιμές Τύπου ΙΤΤ (πρότυπο ΕΝ 14351-1 σήμανση CE) και πως εφαρμόζουμε το σύστημα FPC σύμφωνα με τις οδηγίες του τεχνικού καταλόγου CE/FPC που περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Kατεργασία  (Κοπή-Διατρήσεις)
  • Επιλογή συμβατών εξαρτημάτων
  • Συναρμολόγηση
  • Υάλωση
  • Τοποθέτηση
  • Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος