Πιστοποιήσεις

   Η εταιρεία μας, Μπουλούκος Αριστοτέλης, είναι κάτοχος του πιστοποιητικού CE που καθιέρωσε η Ευρωπαική Ένωση , ώστε να διασφαλίσει πως ο εκάστοτε κατασκευαστής πληροί στις κατασκευές του τις τεχνικές προδιαγραφές και τις τεχνικές διαδικασίες που έχει θεσπίσει η παραγωγός εταιρεία (Europa Profil Αλουμίνιο ΑΒΕ) βάσει του κανονισμού 305/11 και οι οποίες εναρμονίζονται με το πρότυπο ΕΝ 14351-1, αναφορικά με την κατασκευή κουφωμάτων, πορτών και παραθύρων αλουμινίου.

   Κατόπιν ελέγχου των εγκαταστάσεων του κατασκευαστικού μας και των τεχνικών μεθόδων που χρησιμοποιούμε βεβαιώνεται ότι τα προιόντα που κατασκευάζουμε είναι σύμφωνα με τις Αρχικές Δοκιμές Τύπου ΙΤΤ (πρότυπο ΕΝ 14351-1 σήμανση CE) και πως εφαρμόζουμε το σύστημα FPC σύμφωνα με τις οδηγίες του τεχνικού καταλόγου CE/FPC που περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Kατεργασία  (Κοπή-Διατρήσεις)
  • Επιλογή συμβατών εξαρτημάτων
  • Συναρμολόγηση
  • Υάλωση
  • Τοποθέτηση
  • Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος

   Κάθε προιόν που κατασκευάζουμε λοιπόν, συμμορφώνεται πλήρως στις διατάξεις τις οδηγίας 89/106/ΕΟΚ και τα αντίστοιχα πρότυπα αναφοράς που αφορούν στην <<αεροπερατότητα>>,<<υδατοστεγανότητα>>,<<αντοχή στην ανεμοπίεση>>. Μόνο ως κάτοχος του αναφερόμενου πιστοποιητικού από την παραγωγό εταιρεία Europa Profil Aλουμίνιο ΑΒΕ, δίνεται η δυνατότητα να προμηθεύουμε τους πελάτες μας με εγγυήσεις 50 χρόνων για το αλουμίνιο, 10 χρόνων για τη βαφή, 10 χρόνων για τη μόνωση.

                                                                                                                        

 

   Τέλος, η ίδια η παραγωγός εταιρεία Europa , είναι η πρώτη βιομηχανία διέλασης αλουμινίου στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001. Εφαρμόζει ομοιόμορφο σύστημα διαχείρισης συμβατό με ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007. Όλα τα συστήματα πιστοποιούνται από την Bureau Veritas.

   H μονάδα ηλεκτροστατικής βαφής είναι πιστοποιημένη με τα διεθνή πιστοποιητικά QUALICOAT, QUALIDECO και Seaside Class, που εγγυόνται ότι τα τελικά προιόντα δε φέρουν οποιοδήποτε ελάττωμα στη βαφή.

   Η Europa φέρει επίσης, πιστοποιήσεις CE, TUV & IFT Rosenheim σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των προιόντων τόσο στα επώνυμα αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου όσο και στα φωτοβολταικά συστήματα.

 

                                      

 

 

   Επαγρυπνώντας διαρκώς και παρακολουθώντας τις εξελίξεις του χώρου, η εταιρεία μας είναι συνεχώς ενήμερη για ότι νέο κυκλοφορεί, παρακολουθώντας εκθέσεις, εκπαιδεύσεις και σεμινάρια: